ကၽြန္မႏွင့္ဘ၀ဖတ္စာ

ကၽြန္မႏွင့္ဘ၀ဖတ္စာ

အတိမ္အနက္ နားမလည္တဲ့ သူေတြကို

က်င္းနက္ၾကီးထဲ ပစ္ခ်လိုက္….

 က်ားနဲ႕တူတဲ့ လူေတြကေတာ့

ႏြားကြဲမယ့္ရက္ကို ျပကၡဒိန္ၾကည့္ၾကတယ္။

 ေတာင္းပန္မွေက်နပ္တ့ဲ လူေတြကိုလည္း ေတာင္းပန္ခဲ့

ျမိဳ႕ျပမွာ လေရာင္ျမင္ရဖို႕ ခက္တယ္။

ဘ၀က မီးခဲတစ္တုံးပဲ…ေဖေဖ

ျငိမ္းမသြားေသးဘူး

သမီးရဲ႕ လက္ဖ၀ါးေပၚမွာ တရွဲရွဲေတာက္ေလာင္ဆဲေပါ့။           ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s