အလုပ္သစ္ေခၚစာအယ္ဒီတာ

စာေပေတာ့စာေပပဲ

လုပ္ရတဲ့အလုပ္က မိန္းမရႊင္ဆန္တယ္။

ေငြယူျပီး သူမ်ားစိတ္ၾကိဳက္ေဖ်ာ္ေျဖရမယ္။

အထက္နဲ႕စကားေျပာတဲ့အခါ

အေပၚေအာက္ႏႈတ္ခမ္းသားေတြ ေစ့ထားႏိုင္ရမယ္။

မင္းမွာရွိတဲ့ စာရီရယ္လက္ဇင္ေတြ  ေမာ္ဒန္အသိေတြ သြားခ်မျပနဲ႔

သူကအ၀တ္ေတာင္ခၽြတ္ျပခ်င္ေနတာ။

သူဘာေမးေမး no comments ေပးႏိုင္ရမယ္။

သတိတစ္ခ်က္လြတ္တာနဲ႔ မင္းလည္ပင္းမွာ ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းရစ္လိမ့္မယ္။

ေနာက္တစ္ခ်ီဆိုရင္ေတာ့  ကိုယ့္ေသတြင္းကိုယ္တူးရမွာ။

လစာက charles & keith  ကအလတ္တန္းစား အိတ္တစ္လုံးစာေလာက္ေတာ့ရမယ္။

မင္းသိထားရမွာက        ဒီအလုပ္မွာ-

မင္းက           spokesman မဟုတ္ဘူး။

မင္းက           spokeswoman မဟုတ္ဘူး။

မင္းက           spokespersonမဟုတ္ဘူး။

မင္းက

ဦးေႏွာက္ေတြ ေနေျခာက္လွန္းခံရမယ့္ေကာင္။              ။

ပဥၥလက္ (13.10.11)

(ညး 7း00)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s